2012-03-13

Lilliput Ordbok - Dictionary


Ett par små böcker jag haft i många år. De är troligen från början på 50-talet. De är lite torra och några blad har lossnat, men inget saknas. Utgiven av   Langenscheidt Publishers

A couple of books I had for many years. They are probably from the beginning of he fifties. They are a bit dry and a few sheets has loosened. But nothing is missing. Publisher:
Langenscheidt Publishers

Om någon vill köpa dom så kontakta mig genom en kommentar. 
If anybody want to buy them please tell me in a comment.
NatureFootstep.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfält för NatureFootstep Photography

Comments for NatureFootstep Photography